Amon Paganiniho symfonieowner: MUDr. Tatjana Kašparová, Piešťany, SK
PRA (Genomia): B/Carrier
G A L E R I E

23.12.2017
Vánoční pozdrav


Christmas card

16.10.2017
Zopár slov ako sa nám darí:
Asi sa stále opakujem, ale Amonko nám robí radosť, a som šťastná, že som pred vyše tromi rokmi urobila takéto pre mňa osudové rozhodnutie. Posielam Vám zopár fotiek z klubovej súťaže a z letnej dovolenky v Rakúsku, ktorú sme strávili s našimi kamarátmi border koliami. Stále sa venujeme agility, ktoré nám robí veľkú radosť, dogtrekingu a každodenným prechádzkam pri Váhu. O mesiac sa chystáme na predĺžený víkend do výcvikového tábora na Starej Myjave.

A few words we like:
Maybe I repeat, but Amonko makes us happy, and I am happy to have made such a fateful decision for me three years ago. I'm sending you a few photos from the club competition and the summer holidays in Austria we spent with our friends border collie. We are still engaged in agility, which makes us great joy, dogtrekking and everyday walks to Vah. We are planning a long weekend for the weekend at the training camp at Stare Myjave.

11.5.2017
Obdrželi jsme krásný mail a musíme se podělit:
Z Amonka vyrástol krásny spokojný a temperamentný psík. Je z neho veľký turista, absolvuje okrem denných prechádzok aj náročné túry, v zime s manželom na bežkách 12-15 km a 20 km túra nie je pre neho problém, on ovšem prebehne asi raz toľko, má neskutočnú radosť z pohybu, robí nám veľkú radosť. Spáva ,ako sa naučil z pražského domova, spí s nami v posteli, tak máme canisterapiu. Má veľa kamarátov, s našimi klubovými priateľmi absolvujeme spoločné výlety a túto sobotu sme sa zúčastnili / po dlhej zime/ na prvom agility tréningu.
Tak posielame zopár fotiek z našich aktivít.
We received beautiful mail and we have to share:
Amon has grown up with a beautiful happy and temperamental dog. He is a great tourist, he goes on tours in addition to daily walks, in winter with a husband on the crossroads of 12-15 km and a 20km tour is not a problem for him, but he will run about once, he has the incredible joy of the movement, joy. The report, as he learned from the Prague home, is sleeping with us in bed, so we have canistherapy. He has a lot of friends, with our club friends, we have a joint trip and this Saturday we attended / after a long winter / first agility training.
So we send a few photos of our activities.

21.8.2016
Agility závody - Hvězdné derby v Bratislavě - 3.místo (z 13 týmů).
Agility competition - Stars derby in Bratislava - 3rd place (from 13 teams).

1.6.2016
Amonek nám poslal pozdravy z domova.
Amonek send me greetings from home.

22.4.2015
Amonek a agility.
Amonek and agility.

15.02.2015
Amonek v běžecké stopě.
Amonek in running track.

01.02.2015
Amonek v salonu.
Amon in the salon.

8.1.2015
Amonek na zimní dovolené ve Vysokých Tatrách
Amon´s winter holidays in Vysoké Tatry

15.11.2014
Amonek a jeho nový svetřík.
Amonek and his new sweater.

8.9.2014
Amonek absolvoval své první stříhání v salonu a moc mu to sluší. Roste z něho krásný chlapeček.
Amonek passed his first cut in a salon and it suits him too. Grows offers a nice boy.

26.7.2014
Amonek se vydává na cestu domů se svojí novou rodinou a první krůčky doma
Amonek embarks on his way home with his new family and home first steps.