PUDL STŘEDNÍ A TRPASLIČÍ FAWN :: ŠPANĚLSKÝ GALGO


Krmivo Brit

CHOVATELSKÉ STANICE
Chovatelská stanice Ytaner
Chovatelská stanice Teschiro
Chovatelská stanice Berlin Ghosts
Chovatelská stanice Honey Rose
Chovatelská stanice Banzette
Bohemia Globus - www.bohemia-globus.wz.cz
Carský Monarcha - www.carskymonarcha.cz
De Nigromanta - www.de-nigromanta.com
Neraka - www.neraka.eu
Terrako of Bohemia - www.terrakoofbohemia.estranky.cz
Vericolor - vericolor.republika.pl
von der Zuckerschnute - www.von-der-zuckerschnute.de

KLUBY
Klub chovatelů pudlů Praha Klub přátel a chovatelů pudlů Pudl Klub

PŘÁTELÉ A OSTATNÍ
Jana Nechvilková - www.janane.cz/index_psi.htm
holky Šormanovy - www.poodle-rebels.cz
Orfeus Aureus Ytaner - www.orfeus.phorum.cz
Eva Trhoňová - www.evaspoodles.cz
Daniela Miketová - www.charlieatess.sweb.cz
server Čokl.cz - ;Psi
Planet poodle
Poodles in Scandinavia


Š fefi.wz.cz 2010